LAPPKABEL ÖLFLEX® FR-6387 MC

Cách nhiệt XLPE Vỏ ngoài LSHFMàu: caCáp lắp đặt không chứa halogen     

LAPPKABEL ÖLFLEX® FR-6387 MC CONTROL

Lớp Mica trên băng chống cháyLớp cách nhiệt XLPEChất kết dính băngVỏ ngoài LSHFMàu: caCáp lắp đặt không chứa halogen

LAPP KABEL ÖLFLEX®

Cáp nguồn đơn lõi, 0,6 / 1 kV Sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận Được chấp thuận cho SS 299 PLS Lớp 1A LSHF cách nhiệt - chống cháy Màu:...

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá