Tango mini LED floodlight BVP280

Thông số kĩ thuật: Công suất: 40W- Quang thông: 4500lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K- Chỉ số hoàn màu: 70- IP65

TANGO2 BVP28X

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 40W/80W/120W/160W/200W/235W/270W/305W/320W/335W- Quang thông: 5000lm~43000lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K- Chỉ số hoàn màu: 70- IP66

TANGO3 BVP38X

Thông số kĩ thuật: - Công suất:    --BVP381: 50W/70W/100W    --BVP382: 120W/150W/200W    --BVP383: 230W/310W/350W/390W    --BVP384: 440W/480W/490W- Quang thông: 6500lm~61400lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K-...

SportStar LED Floodlight BVP621/622

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 480W/640W/900W- Quang thông: 51400~111000lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K- Chỉ số hoàn màu: 70- IP66

Smart LED Bollard BCP150/151

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 8W- Quang thông: 300lm/400lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K- Chỉ số hoàn màu: >75/ >80- IP65

SmartLED LandScape BWS150/151

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 5.8W- Quang thông: 240lm/250lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K- Chỉ số hoàn màu: >70/ >80- IP65

SmartLED LandScape BWG150

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 2.7W- Quang thông: 55lm- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K- Chỉ số hoàn màu: >70/ >80- IP67

UniPoint Floodlighting BGP312

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 3W/6W/10W- Quang thông: 120/330/595lm- Nhiệt độ màu: 2700K/3000K/4000K- Chỉ số hoàn màu: >75- IP66- Góc chiếu: WB: 40 độ/ MB: 25 độ/ NB: 10độ

Led dây BGC301

Thông số kĩ thuật: - Công suất: 3.8W/m ~ 10W/m- Quang thông: 400lm/m - 800lm/m - 1100lm/m - 1200lm/m- Nhiệt độ màu: 2500K - 3000K - 4000K - 5000K- Chỉ số hoàn màu: 80- IP68- Kích thước: L5000mm

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá