Đèn chiếu sáng nhà xưởng BBP500

Thông số kĩ thuật - Công suất: 60W ~ 140W- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BCP500

Thông số kĩ thuật - Công suất: 60W ~ 140W- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BGP500

Thông số kĩ thuật - Công suất: 90W - 100W - 140W- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY560P/BY560X

Thông số kĩ thuật - Công suất: 75W ~ 153W- Nhiệt độ màu: 4000K- CRI: >80- IP: 40- Tuổi thọ: 65.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY718X

Thông số kĩ thuật - Công suất: 73W ~ 217W- Nhiệt độ màu: 4000k - 6500K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY718P

Thông số kĩ thuật - Công suất: 68W ~ 203W- Nhiệt độ màu: 4000k - 6500K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY450P

Thông số kĩ thuật - Công suất: 80W - 115W- Quang thông: 9500lm - 12200lm - 13600lm- Nhiệt độ màu: 4000K - 6500K- CRI: >80- IP: 20- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY689P/688P/687P

Thông số kĩ thuật - Công suất: 86W - 120W - 185W- Quang thông: 11000lm - 16000lm - 25000lm- Nhiệt độ màu: 4000K, 6000K- CRI: >80- IP: 65- Tuổi thọ: 50.000hrs, 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY200P

Thông số kĩ thuật - Công suất: 15W - 27W- Nhiệt độ màu: 4000K, 6500K- Chỉ số hoàn màu: 80- IP65- Tuổi thọ: 50.000hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY698P

Thông số kĩ thuật - Công suất: 52W ~ 192W- Nhiệt độ màu: 4000K, 6500K- Chỉ số hoàn màu: 80- IP65- Tuổi thọ: 50.000hrs

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá