Sản Phẩm

Phễu thoát dạng cầu cao

Mã sản phẩm: UPTCC Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Phễu thu sàn với 1 - 1/2" kết nối trong

Mã sản phẩm: UPTKNT Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 Màu sắc: Trắng

Phễu thu sàn dạng cầu thấp vít 6"

Mã sản phẩm: UPTCV Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 Màu sắc: Trắng

Con thỏ P hai đầu âm 4

Mã sản phẩm: UCTP Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Tứ thông đều hai đầu âm

Mã sản phẩm: UTTD Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Nối giảm lệch tâm hai đầu âm

Mã sản phẩm: UNGLT Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Nối chờ xuyên sàn hai lớp

Mã sản phẩm: UNXSG Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Tê giảm 88º đầu âm dương với nhánh nối 2

Mã sản phẩm: UTGADNN Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Tê cong 88º hai đầu âm có nắp kiểm tra lớn

Mã sản phẩm: UTNL Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 Màu sắc: Trắng

Tê cong 88º đầu âm dương

Mã sản phẩm: UTAD Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

Tê cong 88º hai đầu âm

Mã sản phẩm: UT Nguyên liệu: uPVC Tiêu chuẩn: BS EN 1329 / BS 4514 Màu sắc: Trắng

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá