Hộp Nối Âm Tường (loại không có lỗ)

Mã sản phẩm: GSHN Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Nối Âm Tường (loại có lỗ)

Mã sản phẩm: GSHNL Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Đế Âm Đơn Chữ Nhật

Mã sản phẩm: GSDACN Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Nắp Hộp Chia Ngả

Mã sản phẩm: GSNHC Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 4 Ngả (loại cao)

Mã sản phẩm: GSHC4-H Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 3 Ngả (loại cao)

Mã sản phẩm: GSHC3-H Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 2 Ngả Vuông Góc (loại cao)

Mã sản phẩm: GSHC2V-H Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 2 Ngả Thẳng (loại cao)

Mã sản phẩm: GSHC2-H Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp chia 1 ngả (loại cao)

Mã sản phẩm: GSHC1-H Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 2 Ngả Thẳng

Mã sản phẩm: GSHC2 Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Hộp Chia 1 Ngả

Mã sản phẩm: GSHC1 Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

Tê Nối Có Nắp

Mã sản phẩm: GST Nguyên Liệu: PVC Chuẩn: IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 Màu Sắc: Màu trắng

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá