Ống PPr sử dụng ngoài trời

Mã sản phẩm: PN10 - PN16 - PN20 Loại ống: Ống dẫn nước ngoài trời Cấu trúc ống: 20-125mm - dài 4m Nguyên Liệu: PPr Chuẩn: DIN 8077 - DIN...

GỬI CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TWD

Yêu cầu báo giá